Psychiatrisch Patiëntenrecht WvGGZ

Bent u tegen uw zin opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis? Dat mag niet zomaar. De voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis zijn geregeld in de Wet verplichte GGZ. Wij controleren voor u of aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en informeren u over uw rechten.

WvGGZ - inbewaringstelling (IBS) - rechterlijke machtiging (RM)- BOPZ - voorlopige machtiging - voorwaardelijke machtiging - zorgmachtiging - zorgplan