Slachtofferrecht

Als slachtoffer van bijvoorbeeld een zedenmisdrijf, huiselijk geweld of een ernstig geweldsmisdrijf heeft u het zwaar. Wij begeleiden u vanaf uw beslissing tot het wel of niet doen van aangifte, tot en met de uitspraak van de rechter. U staat er niet alleen voor: uw advocaat zorgt ervoor dat uw stem wordt gehoord en vertegenwoordigt u tijdens de zitting.

Heeft u sinds het misdrijf last van angsten, slaapproblemen, of heeft u andere klachten die uw normale dagelijkse bezigheden in de weg staan? Dan is er door de dader schade veroorzaakt. Ook als u kosten heeft moeten maken als rechtstreeks gevolg van het misdrijf dan is dat schade. Wij bespreken met u of het mogelijk is om schadevergoeding te eisen, van de dader en/of via andere wegen.

Wij bieden ondersteuning in deze moeilijke tijd. Wij begrijpen dat een goede vertrouwensrelatie belangrijk is, juist in dit soort zaken. U kunt daarom altijd een afspraak maken om kennis te maken met ons.

schadevergoeding - voegen in strafprocedure - smartengeld - materiële schade - immateriële schade - getuigenverhoor - spreekrecht - schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) - Schadefonds Geweldsmisdrijven