Pro deo/ toevoeging

WF Advocaten vindt dat iedereen recht heeft op goede rechtsbijstand.

Heeft u een advocaat nodig, maar kunt u de kosten niet betalen vanwege een laag inkomen? Dan kunnen wij voor u een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. U kunt deze voorwaarden vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org), deze instantie beslist over uw aanvraag.

Als u voor gesubsidieerde rechtsbijstand (oftewel een toevoeging) in aanmerking komt, betaalt u slechts een eigen bijdrage voor de werkzaamheden van de advocaat. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Een toevoeging dekt alleen de kosten voor de advocaat.

Griffierechten - de kosten die de rechtbank in rekening brengt - worden apart aan u doorberekend. Als u voor een toevoeging in aanmerking komt, dan zal de hoogte van het griffierecht wel naar beneden worden bijgesteld. Meer informatie over griffierechten vindt u op de website van de rechtbank (www.rechtspraak.nl/griffierecht).

Indien u een inkomen heeft dat nagenoeg gelijk is aan een bijstandsuitkering, dan kunt u desgewenst zelf een aanvraag tot bijzondere bijstand voor de advocaatkosten en/of proceskosten indienen bij uw gemeente. De gemeente beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

Neem gerust telefonisch contact op met ons kantoor voor meer informatie over de gesubsidieerde rechtsbijstand.