Jeugdrecht

Als vader of moeder heeft u gezag over uw kind. U bepaalt dus wat goed is voor uw kind. Soms wordt uw gezag beperkt door een gezinsvoogd. De gezinsvoogd bedenkt dan samen met u wat in het belang is van uw kind. Ook komt het regelmatig voor dat een kind jeugdhulp krijgt via de gemeente. Een jeugdhulpverlener heeft vaak ook een oordeel over de belangen van uw kind.

Soms is het zo dat u een andere mening heeft dan de gezinsvoogd of de jeugdhulpverlener. Ook kan het zijn dat uw ex het niet eens is met beslissingen, maar u wel. Wij zijn gespecialiseerd in het bijstaan van vaders en moeders die een eigen visie hebben op de opvoeding. Samen met u bekijken wij wat mogelijk is. Van ons krijgt u juridische begeleiding en ondersteuning, zodat u weet wat uw rechten en risico's zijn.

Voor informatie over bijvoorbeeld omgang en alimentatie klikt u op Familie.

ondertoezichtstelling - uithuisplaatsing - beslissing gezinsvoogd - JGB - WSG - Leger des Heils - JBRA - Veilig Thuis -Wijkteam gemeente - 1.Hoorn - Raad voor de Kinderbescherming